Застраховка „Отговорност на туроператора”, съгласно чл.42 от Закона за туризма, с номер на застрахователната полица № 13160203830000001 от 15.01.2020 г. на ЗАД “Алианц България”.