fbpx
САЩ

1 BGN = 0.56 USD

Столица – Вашингтон

Валута – Американски долар USD

ВАЖНО! От 11 май 2023 г., когато приключва извънредната ситуация, свързана с коронавируса в САЩ, отпадат и изискванията за доказване на ваксинация срещу COVID-19 за пътници, пътуващи с международни полети до САЩ. Департаментът по вътрешна сигурност ще започне процес за премахване на изискванията за ваксинация за хора, влизащи в САЩ през сухопътните граници с Канада и Мексико. На този етап влизащите през сухопътните или речните (фериботни) граници, представят такова доказателство на граничния пункт, през който влизат.

При пътуване до САЩ е необходимо да притежавате валиден паспорт и издадена виза. Валидната виза е само входен документ, а продължителността на престоя в страната се определя от имиграционния (граничния) служител. Всеки пътник трябва да е готов да отговори на въпросите му за целта на пребиваването, средствата за издръжка и др. При влизане в страната на граничния пункт се снемат отпечатъци от двата показалеца. Издаденото от имиграционния служител бяло правоъгълно картонче (Формуляр І-94) следва да се съхранява в паспорта и да се представи при напускането на страната. Същото служи за доказателство, че посетителят е напуснал САЩ. 

Полезни съвети за кандидатите за визи преди пътуване

Категории визи и свързаните с тях процедури:

Във връзка с обстоятелството, че през м. ноември 2017 г. се навършват 10 (десет) години от стартирането на практиката по снемане на 10 (десет) пръстови отпечатъка от българските кандидати за получаване на американска виза, посолството на САЩ в София информира, че гражданите ще имат възможността да се възползват от процедурата “Drop-Box”, без необходимост от ново интервю и снемане на пръстови отпечатъци, при подновяване на тяхната виза.“Drop-Box”дава възможност на желаещите да подадат формуляра си за кандидатстване, ведно с необходимите допълнителни документи чрез куриерска фирма TNT Express или директно в консулската служба на Посолството на Съединените американски щати, между 16:00 – 16:30, всеки работен ден. За целта е необходимо кандидатите да отговарят на следните изисквания:

– да са български или чуждестранни граждани, постоянно пребиваващи в Република България;
– да желаят да подновят виза за временно пребиваване с цел бизнес или туризъм (B1/B2) или екипажна/транзитна виза (C1/D);
– предишната Ви виза да е била издадена от Консулството на Съединените американски щати в София след 31 октомври 2007г.;
– да са Ви били взети 10 (десет) пръстови отпечатъка на/след 31 октомври 2017г.;
– предишната Ви виза да не е била изгубена или открадната;
– предишната Ви виза да не е била отнемана или отнета;
– никога да не Ви е била отказвана виза;
– отговорът на всички въпроси от формуляр DS-160, свързани със сигурността и миналото Ви да е „не”;
– кандидатите за екипажна/транзитна виза (C1/D) е необходимо да предоставят трудов договор или писмо от компанията, която ги наема.

Съществуват различни категории визи за влизане на територията на САЩ. Повече информация можете да откриете тук: Визи – U.S. Embassy in Bulgaria (usembassy.gov)

НА ВНИМАНИЕТО на всички кандидати за неимигрантски визи, издавани въз основана на петиция (H, L, O, P и Q).

– Визи за временно пребиваване с цел бизнес или туризъм (B1/B2)

Пътуващите до САЩ с цел туризъм е необходимо да представят информация къде ще отседнат. Ако пътувате с цел посещение на приятели, моля представете покана от тях, както и копие от документа, показващ техния законен статут в САЩ. Ако желаете да посетите роднини, моля, посочете роднинската Ви връзка с канещата страна, също и дали са aмерикански граждани, притежатели на зелени карти, или притежатели на неимигрантски визи за временна работа или обучение в САЩ. Може да представите покана от тях както, и копие от документа, показващ техния законен статут в САЩ.

Кандидатите за визи могат, ако желаят,  да представят допълнителни документи в подкрепа на твърдението, че имат здрави връзки със страната си на постоянно пребиваване, заради които ще се върнат в родината си след временно пребиваване в САЩ (това могат да бъдат документи за собственост на имущество; банкови извлечения; документи, показващи че кандидатът работи; доказателства за семейни връзки и т.н.).

Кандидатите за бизнес визи ще трябва да бъдат подготвени да предоставят информация каква е точно целта на пътуването им. Тези, които ще посещават бизнес партньори или клиенти, е необходимо да представят кореспонденция с тях, показваща целта на пътуването. Кандидатстващите за виза B1/B2 трябва да попълнят формуляр DS-160.

– Инвеститорски визи Е-1 и Е-2

Е-1 и Е-2 визите са предназначени за лица, които възнамеряват да инвестират или да осъществяват търговия с компания в САЩ. Трябва да се има предвид че тези визи не са заместители на имигрантските визи. Лицата, които искат да останат в САЩ постоянно, трябва да кандидатстват за подходящия вид имигрантска виза.

– Визи за временно пребиваване с цел работа (H, L)

Неимигрантска работна виза, (Н)

Виза Н се издава на кандидат, пътуващ с цел временна работа в САЩ. За да получи Н виза, кандидатът трябва да представи: (а) писмо за одобрена петиция (Form I-797), коята е била подадена от американския работодател и одобрена от Службата за Имиграция и Натурализация на САЩ (USCIS); и (b) доказателства, че е квалифициран за тази работа, като представи документи за предишен опит и образование в съответната сфера.

Кандидатите за Н визи трябва да попълнят формуляр DS-160.

Вътрешнофирмен трансфер (L)

Целта на L визата е да позволи служители в международни компании да бъдат прехвърляни на работа в Американския клон, с цел подобряване на управленската ефективност, разширяване на износа от САЩ и повишаване на конкурентоспособността на компанията на международните пазари. За да получи L виза, кандидатът трябва да представи: (а) петиция (Form I-129), подадена от американския работодател и одобрена от Службата за Имиграция и Натурализация на САЩ (USCIS); (b) работодателят в САЩ е същата фирма, корпорация, или друго Юридическо лице, филиал, подразделение или клон, в която кандидатът за виза работи; (c) бъдещият работодател ще продължи да извършва дейност на територията на САЩ, както и в поне още една друга страна; (d) кандидатът за виза е бил нает от трансфериращата компания в продължение на поне една година в рамките на последните три години; и (e) кандидатът за виза е управител, директор, или висококвалифициран служител, който ще заема мениджърска позиция в американския клон или позиция, изискваща висока квалификация. Кандидатите за L визи трябва да попълнят формуляр DS-160.

Студентски визи и визи по обменни програми (F, M, J): Студентски визи (F, M)

Кандидатите за студентски виза трябва да представят формуляр I-20, както и финансови документи показващи, че кандидатът може да заплати разходите за обучение през първата година, също и как ще бъдат заплатени разходите за следващите години на обучение. Формулярът I-20 се издава от американското учебно заведение, в което студентът е приет да учи. Кандидатите за F-1 и M-1 визи трябва да попълнят формуляр DS-160 и да предоставят листа за потвърждение в деня на интервюто с всички останали документи. Доказателства, че кандидатът може да заплати разходите за обучение през първата година могат да бъдат под формата на: банково извлечение за налични средства; служебна бележка за лицето спонсориращо обучението на студента (данъчна декларация или служебна бележка, показващи доходите на спонсора). Студенти, чиито I-20 формуляр е издаден след 1 септември 2004 год., е необходимо преди да се явят на интервю да заплатят и SEVIS такса от $ 200. Визата не може да бъде издадена преди тази такса да е заплатена.

Моля, имайте предвид, че съществуват специални изисквания за студенти, желаещи да посещават държавни учебни заведения в САЩ.

– Визи по обменни програми (J)

Правителството на САЩ, както и много частни организации спонсорират различни обменни програми. Това могат да бъдат програми за академичен или културен обмен, au pair програми, както и летни бригади. Кандидатите за J1 визи трябва да представят формуляр DS-2019 (Certificate of Eligibility for NIV Exchange Visitor), който се издава от спонсориращата организация в САЩ. Кандидатите за J-1 визи трябва да попълнят формуляр DS-160 и да предоставят листа за потвърждение в деня на интервюто с всички останали документи. Стипендианти и участници в обменни програми, чиито DS-2019 формуляр е издаден след 1 септември 2004 год. е необходимо, преди да се явят на интервю, да заплатят и SEVIS такса (в повечето случаи $ 180). Визата не може да бъде издадена преди тази такса да е заплатена. 

– Екипажни/Транзитни визи (C1/D)

Пилоти, стюарди, моряци или членове на корабни екипажи, както и такива пътуващи до САЩ, за да се присъединят към кораб или самолет, е необходимо да кандидатстват за този тип виза. Кандидатите за C1/D визи трябва да попълнят формуляр DS-160.

– Журналистически визи (I)

Представители на пресата, радиото, телевизията или друг вид медийна организация е необходимо да кандидатстват за този тип виза. В тази група спадат служители, чиято дейност е от особена важност за медийната институция, например: репортери, снимачен екип, филмови редактори, др. Журналистическа I виза може да се издаде не само на служители на информационни медийни институции, отразяващи новини или работещи върху документални продукции, но и на служители на независими организации, които са акредитирани от професионална журналистическа асоциация. Кандидатите за I визи трябва да попълнят формуляр DS-160.

– Визи за работа в религиозни организации (R)

Служители в религиозни организации са свещеници, упълномощени от призната религиозна общност да извършват литургии или друг вид духовна дейност. В тази група попадат: монаси, монахини, религиозни братя/сестри, духовници, кантори, катехисти, работещи в религиозни болници, мисионери, религиозни преводачи, говорители в религиозни радио/телевизия.  Кандидатите за R визи трябва да попълнят формуляр DS-160.

– Годенически визи (K-1/K-2)

Законът за имиграция и натурализация на САЩ разрешава издаването на неимигрантска виза (K-1) за граждани, пътуващи в САЩ с цел сключване на брак. Моля, свържете се с отдел Имигрантски Визи за повече информация.

– Съпруг(-а)/деца на американски гражданин (K-3/K-4)

Неимигрантските визи K-3 (съпруг/а) и К-4 (дете) се издават с цел събиране на семейства, разделени за дълъг период от време, при които вече тече процедура по обработка на петиция за имигрантска виза. Визата разрешава на кандидата да пътува и пребивава в САЩ, докато петицията бъде одобрена. Моля, свържете се с отдел Имигрантски визи за повече информация.

Въпроси относно правилният тип визи се разглеждат по време на интервюто.

Посолство на Република България в САЩ

Адрес: 1621 22nd Street, NW, Dimitar Peshev Plaza, Washington, DC 20008, USA
Тел.: +1 202 387 0174; +1 202 387 5770; +1 202 483 1386; +1 202 299 0273
Факс: +1 202 234 7973
Дежурни телефони за спешни случаи извън работното време: 
+1 (202)387-0174; +1 (202) 387-5770
Работно време /понеделник-петък/: 09:00 – 17:30
E-mail: Embassy.Washington@mfa.bg
web: https://www.mfa.bg/embassies/usa

Консулска служба към посолството във Вашингтон

Адрес: 1621 22nd Street, NW, Dimitar Peshev Plaza, Washington D.C. 20008 (вход откъм R Street)
Тел.: (202) 387 7969
Факс: (202) 234 7973
e-mail: consulate@bulgaria-embassy.org

Информация за подновяване на български документи за самоличност :  http://www.bulgaria-embassy.org/bg/bg-lichni-dokumenti/

Работно време: 09.00 – 17.30 ч
Приемно време: от 9.15 – 12.00 ч. само с  предварително записване
и
от 14 ч. -15 ч. с предварително записване
Информация по тел.: +1 202 387 7969

Постоянно представителство на Република България към ООН, Ню Йорк

Адрес: 11 East 84th Street, New York, NY 10028
Тел.: 212 737 4790; 212 737 4791
Факс: 212 472 9865 
e-mail: Mission.NewYork@mfa.bg;
Website: https://www.mfa.bg/embassies/usapr

Генерално консулство на Република България в Ню Йорк
Консулски окръг: Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont
Адрес: 121 East 62nd Street,Nеw York, NY 10065, USA
Тел.: +1 212 935 4646
Приемно време /понеделник-петък, със записване/: 10:00 – 13:30 ч.
Отговори на въпроси по телефона : 14.00 – 17.00 ч.
E-mail: Consulate.NewYork@mfa.bg
Website: www.mfa.bg/embassies/usagc

Генерално консулство на Република България в Чикаго

Консулски окръг: Colorado, Iowa, Illinois, Indiana, Kansas, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, Ohio, South Dakota, Wisconsin, Wyoming
Адрес: 737 North Michigan Ave., suite 2105, Chicago, IL 60611, USA
Тел.: +1 312 867 1904
Факс: +1 312 867 1906
Дежурен телефон за спешни случаи извън работно време: +1 312 752 0661

Работно време/ понеделник- петък/ 09:00 – 17:30

Приемно време /понеделник-петък/: 10:00 – 13:00
Отговори на въпроси по телефона : 14.00 – 17.00
E-mail: Consulate.Chicago@mfa.bg 
Website: www.mfa.bg/embassies/usagc3

Генерално консулство на Република България в Лос Анджелис

Консулски окръг: Alaska, Arizona, California, Idaho, Hawaii, Montana, New Mexico, Nevada, Oregon, Utah, Washington
Адрес: 11766 Wilshire Blvd., Suite 440, Los Angeles, CA 90025
Тел.: +1 310 478 6700
Факс: +1 310 478 6277
Телефон за спешни случаи извън работно време: +1 310-437-3606
Приемно време /понеделник-петък, със записване/: 9:30 – 12:30
Отговори на въпроси по телефона : 14.30 – 16.30
e-mail: Consulate.LosAngeles@mfa.bg
Website: www.mfa.bg/embassies/usagc2

САЩ заемат 1/2 от северноамериканския континент. И ако в Илинойс смяната на сезоните е забележима, то в Хавай почти винаги е лято. Ако летите до САЩ, за да плувате в океана, определено е по-добре да изберете периода от май до септември. А за тези, които планират да завладеят ски курорта Джаксън Хоул в Уайоминг, е по-добре да отидат в щатите през зимата. И, разбира се, ако отдавна мечтаете да попаднете в коледната атмосфера от „Сам вкъщи“, можете да летите до САЩ през декември – от началото на месеца улиците и витрините на магазините светят с магически светлини, а духът на Коледа се носи във въздуха.

За да разберете щатите и да изпитате целия контраст на тази страна, ще трябва да пътувате от бряг до бряг. Препоръчваме да започнете пътуването си от североизток – регионът, от който започва колонизацията на Америка през 14 век.

Вашингтон

Вашингтон е столицата на Съединените щати и център на световната демокрация. Тук са съсредоточени всички основни административни сгради на страната: Белият дом, седалището на Конгреса, Пентагона, Върховният съд и други правителствени организации. Градът изглежда помпозен и забележимо контрастира с всеки друг американски метрополис, защото тук няма нито един небостъргач, за разлика от Ню Йорк – градът на възможностите и въплъщение на американската мечта. Да потичате в Сентръл Парк и да се разхождате под неоновите светлини на Таймс Скуеър, да пиете кафе на Бруклинския мост и да се изкачите на Статуята на свободата, да разтърсите лапата на T-Rex в Музея по естествена история и да слушате джаз в Гринуич Вилидж – всичко това това е толкова познато на всеки от нас, благодарение на многото филми и песни, посветени на този метрополис.

Ниагарският водопад

На север огромната подкова на Ниагарския водопад свързва Канада и Америка. Той не е най-високият или най-широкият в света, но силата на водния поток, който се втурва от скалата с огромна сила, е наистина впечатляваща.

Източен бряг

Тук, на източния бряг, се обучават специалисти за фондовите борси в Ню Йорк и служители на Капитолия. Харвард, Йейл, Браун, Принстън, Корнел – всички тези имена традиционно се свързват с престиж и висококачествено образование. Всяка година университетите от Ivy League предоставят стипендии за образование, така че дори вие можете да влезете в кръга на младия американски елит.

Флорида

Сериозността на североизточния регион лесно се разсейва от пътуване на юг. Тук във Флорида можете да гледате с отворена уста изстрелването на ракети в космоса, да се забавлявате по цял ден в Legoland и Disney World, да се отпуснете на белоснежни пясъчни плажове и да търсите рядък вид пума сред мангровите гори на Everglades National Паркирайте.

Йелоустоун

Ако във въздуха се носи острата миризма на сероводород, вие сте пристигнали в Националния парк Йелоустоун. Горещи извори, украсени с десетки бактерии, гейзери с височина над 2000 метра, небесносини езера – картината е впечатляваща. И все пак всичко това кипи, нагрява се от активен супервулкан.

Гранд Каньон

Да се ​​преместим още на запад. Тук има червени скали, високи до два километра, захапани от буйна река. Стоиш на върха и не разбираш какво е по-дълбоко: синьото небе, в което се чува крясъкът на сокол, или Големият каньон, който отеква особената песен на пернат ловец.

Калифорния

Минавайки покрай скален каньон, движейки се през горите и водопадите на Националния парк Йосемити, се озовавате в Калифорния. Слънчевият Лос Анджелис ще ви посрещне с пейзажите на районите Бевърли Хилс и Мелроуз, така познати след сериалите от 90-те. В района на Холивуд всяка година на червения килим световноизвестни филмови звезди треперят от вълнение, мечтаейки да спечелят Оскар. А Лонг Бийч и Санта Моника постоянно радват със златни плажове, пухкави палми и идеални вълни за сърф. След като тенът ви е полепнал здраво по кожата ви, отидете до Universal и Disneyland за изживяване. Уверяваме ви, че е интересно не само за децата!

Когато пътувате из Щатите, не забравяйте да включите в маршрута си Millennium Park в Чикаго, планински езера в предградията на Сиатъл, града на греха и разврата Лас Вегас и разбира се Хаваите – островът на песните на укулеле и кадифените залези. Но като цяло просто импровизирайте, защото в каквато и посока да поемете, винаги ще намерите нещо интересно и прекрасно.

Културният слой на Съединените щати е формиран от повече от една европейска нация. Французи, испанци, португалци, холандци, африканци и англичани допринесоха за него. Последният изигра особено важна роля: през 1620 г. 102 калвинистки пуритани слязоха от британския галеон Mayflower на американския континент. Именно тяхното проповядване формира основата на принципите на демокрацията и гражданските права, а също така те насадиха идеята за религиозна свобода.

Религия

Не е преувеличено да се каже, че Съединените щати са най-религиозната държава от всички развити страни в света. Повече от 80% от населението ходи на църква. Абсолютната свобода на религията даде тласък на развитието на нови религиозни движения: мормонизъм, социнианство, менонитизъм, пиетизъм, йеховизъм и др. Това също повлия на празничния календар: обичайно е да се празнува както православният, така и католическият Великден, ирландският ден на Св. Патрик и Мексикански Синко де Майо, келтски Хелоуин и много други.

Първи в шоу и филмовата продукция

Основната характеристика на американската култура е нейният масов характер. Съединените щати се превърнаха в лидер в производството на новини и телевизионни предавания, много от които адаптират различни страни към техния манталитет. Те заемат и първо място в света по производство на филми. Тук се развиват проекти за масово разпространение на филми, което позволява редовно да радва зрителя с мелодрами, комедии, анимационни филми и блокбъстъри. В Холивуд беше създадена системата на филмовите звезди, която осигури титлата „фабрика за мечти“ за този район на Лос Анджелис.

Музикално наследство на САЩ

Светът трябва да благодари на Съединените щати за игривите нотки на кънтри и фолк, бунтарските рокерски композиции, за хаотичните пасажи на джаз и блус, за гангстерския рап и гето хип-хоп музиката, за поп хитовете, които звучат от всеки високоговорител днес. Elvis, Michael Jackson, Louis Armstrong, 2Pac, Nirvana, Kiss, Guns N’ Roses, Korn, Rihanna, Justin Timberlake – обзалагаме се, че имате поне един представител на най-големите американски музикални лейбъли в плейлиста си.

Любов към спорта

Американците също обичат отборните спортове. Всеки има свой любим отбор по баскетбол и хокей. През февруари всички са залепени пред екраните си, гледайки финалните мачове на Супербоул по американски футбол и всяко американско дете, разбира се, мечтае да хване бейзболна топка, умело ударена в засада от спортист.

Какво ядат американците?

Американската кухня традиционно се свързва с бързо хранене. Хот-дог, понички, бургери, корн дог, тако, сандвичи и азиатска юфка в картонени кутии – жителите на големите градове са свикнали да ядат бързо и в движение. Но американската кухня не се ограничава само до бързо хранене. Традиционните американски ястия включват ябълков пай, сочна пържола и барбекю, пикантни пилешки крилца, кокосов пудинг и печена пуйка за Деня на благодарността. Американската закуска не е пълна без сандвич с фъстъчено масло и корн флейкс, а за вечеря на масата винаги се слага сос от червени боровинки.

За мнозина САЩ остават земя на мечтите, но някои се влюбват в нея, разочароват се и се влюбват отново. Но едно е сигурно – Америка променя мирогледа на хората завинаги, дори ако успеете да я посетите само веднъж.

loader-image
Вашингтон, US
02:47, 21/07/2024
temperature icon 21°C
ясно небе
Humidity Humidity: 33 %
Pressure Pressure: 1016 mb
Wind Wind: 4 mph
Wind Gust Wind Gust: 4 mph
Clouds Clouds: 0%
Visibility Visibility: 0 km
Sunrise Sunrise: 05:27
Sunset Sunset: 20:49