Пътувай безопасно!

В тази страница ще намерите основна полезна информация за държавите по света, както и  условия за пътуване до всяка държава по време на световната пандемия Ковид-19. Информацията на страницата относно различните изисквания за тестване и карантина по време на пандемията се актуализира непрестанно.

Търсене по име на държава

Търсачка